Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Zakłady pracy w Gminie Łazy” » Teczki » Teczka „Kolej w Łazach”

brak informacji o dacie wytworzenia
image Szkolenie maszynistów »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Orkiestra kolejowa z Łaz »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Szkolenie maszynistów »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Szkolenie maszynistów »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Wycieczka kolejarzy do Krakowa »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Okładka dowodu tożsamości wydanego przez Warszawską Dyrekcję Kolei Państwowych »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Dowód tożsamości wydany przez Warszawską Dyrekcję Kolei Państwowych »

1913-08-22
image Okładka legitymacji kolejowej Rozalii Bartos »

1913-08-22
image Legitymacja kolejowa Rozalii Bartos »

1908-05-30
image Okładka legitymacji kolejowej Wiktorii Mędrek »

1908-05-30
image Legitymacja kolejowa Wiktorii Mędrek »

1937-03-19
image Legitymacja kolejowa Ireny Tokarskiej »

1938-09-22
image Legitymacja kolejowa Rozalii Bartosz »

1937-03-02
image Legitymacja kolejowa Mieczysława Tokarskiego »

1937-10-01
image Dowód Mieczysława Tokarskiego na prawo kierowania parowozem »

1933-06-01
image Legitymacja Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP wystawiona na nazwisko Mieczysław Tokarski »

1949-10-08
image Legitymacja Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP wystawiona na nazwisko Mieczysław Tokarski »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Pracownicy Parowozowni Głównej w Łazach »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Łazy - widok na kładkę i budynek stacji »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Łazy - widok na plac dworcowy »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Okładka legitymacji kolejowej Władysława Wieczorka »

1913-07-30
image Legitymacja kolejowa Władysława Wieczorka »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Pracownicy kolei przed Wagonem Szkolnym Obrony Przeciwgazowej »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Obchody 3 Maja w Łazach - przemarsz ze sztandarem kolejarzy z Kolejowego Przysposobienia Wojskowego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Nastawnia ŁB w Łazach »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Centrala telefoniczna w nastawni ŁB w Łazach »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Pracownicy kolei »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Pracownicy kolei »

lata 50.
image Nastawnia ŁB-13 w Łazach »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.