Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 64 wyników:

Orkiestra kolejowa z Łaz. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Szkolenie maszynistów. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Szkolenie maszynistów. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Szkolenie maszynistów. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wycieczka kolejarzy do Krakowa. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Okładka dowodu tożsamości wydanego przez Warszawską Dyrekcję Kolei Państwowych . legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Dowód tożsamości wydany przez Warszawską Dyrekcję Kolei Państwowych . legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Łazy w latach 30-tych. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pracownicy Parowozowni Głównej w Łazach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Łazy - widok na kładkę i budynek stacji. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Łazy - widok na plac dworcowy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Okładka legitymacji kolejowej Władysława Wieczorka. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pracownicy kolei przed Wagonem Szkolnym Obrony Przeciwgazowej. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Nastawnia ŁB w Łazach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Centrala telefoniczna w nastawni ŁB w Łazach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pracownicy kolei. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pracownicy kolei. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Jan Bialik. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Orkiestra wojskowa w oknach pociągu. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Mieszkaniec Rokitna Szlacheckiego-kolejarz. fotografia  »
lata 40.

Zaświadczenie z czasu II wojny światowej-awers. zaświadczenie  »
lata 40.

Zaświadczenie z czasu II wojny światowej-rewers. zaświadczenie  »
lata 40.

1932.01.07, Łazy, Mieszkańcy Łaz. fotografia  »
1932 - 01 - 07

Lata 30. 20 w. Pmiątkowe zdjęcie z zabawy pracowników kolei w Łazach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1918 r. Łazy. Pracownicy Parowozowni w Łazach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 70. 20 w. Uroczystości z okazji Dnia Kolejarza w Domu Kultury w Łazach. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Mecz piłki nożnej na stadionie w Łazach z okazji Dnia Kolejarza. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Odznaczenia dla kolejarzy z Łaz.  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Odznaczenia dla pracowników kolei w Łazach. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Odznaczenia dla pracowników PKP w Łazach. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Pieczonki dla pracowników kolei w Łazach.  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Pieczonki dla pracowników kolei w Łazach i ich rodzin. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Pieczenie pieczonek dla kolejarzy z Łaz i ich rodzin. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Przygotowania do pieczenia pieczonek .  »
lata 70.

Lata 80. 20 w. Podczas wycieczki kolejarzy z Łaz i ich rodzin . fotografia  »
lata 80.

Lata 70. 20 w. Prace społeczne kolejarzy w Łazach. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Czyn społeczny kolejarzy z Łaz. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Prace społeczne kolejarzy na terenie Lokomotywowni w Łazach. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 70. 20 w. Pracownicy kolei w Łazach podczas uroczystości kolejowych. fotografia  »
lata 70.

Lata 80. 20 w. Przygotowania do pochodu 1 maja pracowników kolei w Łazach. fotografia  »
lata 80.

Lata 70. 20 w. Spotkanie pracowników PKP w Łazach- pieczonki. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Szkolenie pracowników kolei w Łazach. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Wybory w Związkach Zawodowych Kolejarzy w Łazach. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. 20 w. Wyjazd integracyjny pracowników kolei w Łazach. fotografia  »
lata 70.

1955 r. W drodze do pracy na PKP. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. 20 w. Łazy- przed budynkiem Parowozowni w Łazach. fotografia  »
lata 50.

1937 r. Legitymacja kolejowa pracownika kolei. legitymacja  »
1937 - 02 - 12

Legitymacja kolejowa Franciszka Mogieły- pracownika kolei. legitymacja  »
I poł. 19 w.

Lata 70. 20 w. Wyjazd integracyjny pracowników PKP w Łazach. fotografia  »
lata 70.

Lata 80. 20 w. Łazy. Drużyna piłkarzy Klubu Łazowianka. fotografia  »
lata 80.

Lata 80. 20 w. Łazy. Pracownicy PKP z dziećmi przed parowozem. fotografia  »
lata 80.

1925. Ciągowice. Fotografia Aleksandra Szewczyka do pracy. fotografia  »
1925

Lata 30. 20 w. Łazy. Pracownicy i zarząd stacji PKP. fotografia  »
lata 30.

Okładka legitymacji kolejowej Wiktorii Mędrek. legitymacja  »
1908-05-30

Legitymacja kolejowa Wiktorii Mędrek. legitymacja  »
1908-05-30

Legitymacja kolejowa Władysława Wieczorka. legitymacja  »
1913-07-30

Okładka legitymacji kolejowej Rozalii Bartos. legitymacja  »
1913-08-22

Legitymacja kolejowa Rozalii Bartos. legitymacja  »
1913-08-22

Legitymacja Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP wystawiona na nazwisko Mieczysław Tokarski. legitymacja  »
1933-06-01

Legitymacja kolejowa Mieczysława Tokarskiego. legitymacja  »
1937-03-02

Legitymacja kolejowa Ireny Tokarskiej. legitymacja  »
1937-03-19

Dowód Mieczysława Tokarskiego na prawo kierowania parowozem. legitymacja  »
1937-10-01

Legitymacja kolejowa Rozalii Bartosz. legitymacja  »
1938-09-22

Legitymacja Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP wystawiona na nazwisko Mieczysław Tokarski. legitymacja  »
1949-10-08

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.