Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 54 wyników:

Carska książeczka wojskowa. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Carska książeczka wojskowa. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Carska książeczka wojskowa. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Carska książeczka wojskowa. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Carska książeczka wojskowa. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kenkarta wystawiona na nazwisko Helena Tokarska - okładka. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kenkarta wystawiona na nazwisko Helena Tokarska. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kenkarta wystawiona na nazwisko Irena Tokarska - okładka. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kenkarta wystawiona na nazwisko Irena Tokarska. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kenkarta wystawiona na nazwisko Mieczysław Tokarski - okładka. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kenkarta wystawiona na nazwisko Mieczysław Tokarski. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Dowód tożsamości wydany przez Warszawską Dyrekcję Kolei Państwowych . legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Okładka dowodu tożsamości wydanego przez Warszawską Dyrekcję Kolei Państwowych . legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zgłoszenie celem policyjnego stwierdzenia ludności wystawione na nazwisko Irena Tokarska. poświadczenie obywatelstwa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zgłoszenie celem policyjnego stwierdzenia ludności wystawione na nazwisko Mieczysław Tokarski. poświadczenie obywatelstwa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Karta delegacka na I Kongres Stronnictwa Ludowego. karta wstępu  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Karta uczestnictwa w Zjeździe działaczy Wyzwolenia i Związku Zawodowego Rolników. karta wstępu  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Okładka legitymacji kolejowej Władysława Wieczorka. legitymacja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Plan sytuacyjny działki Jana Skuchy z 1948 roku. mapa/mapka  »
1948

Mapa działki Jana Skuchy z 1911 roku. mapa/mapka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Podanie Jana Skuchy do Zarządu Gminnego w Łazach z prośbą o wydanie pozwolenia na budowę domu. podanie  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pozwolenie dla Jana Skuchy wydane przez Zarząd Gminy na budowę domu - recto. zezwolenie  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pozwolenie dla Jana Skuchy wydane przez Zarząd Gminy na budowę domu - verso . zezwolenie  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracja mistrza budowlanego Jana Kuca. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Rzut parteru domu Jana Skuchy. mapa/mapka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Koperta pocztowa adresowana przez Ewę Lewandowską do syna Józefa. koperta  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List Józefa Lewandowskiego z obozu Auschwitz-Birkenau. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List Józefa Lewandowskiego z obozu Auschwitz-Birkenau. list  »
1944 - 01 - 01

List Józefa Lewandowskiego z obozu Auschwitz-Birkenau. list  »
1944 - 01 - 23

List Józefa Lewandowskiego z obozu Auschwitz-Birkenau. list  »
1944 - 01 - 23

Okładka legitymacji kolejowej Wiktorii Mędrek. legitymacja  »
1908-05-30

Legitymacja kolejowa Wiktorii Mędrek. legitymacja  »
1908-05-30

Legitymacja kolejowa Władysława Wieczorka. legitymacja  »
1913-07-30

Okładka legitymacji kolejowej Rozalii Bartos. legitymacja  »
1913-08-22

Legitymacja kolejowa Rozalii Bartos. legitymacja  »
1913-08-22

Okładka tymczasowego dowodu osobistego Franciszka Bartosa. legitymacja  »
1921-01-13

Tymczasowy dowód osobisty Franciszka Bartosa. legitymacja  »
1921-01-13

Okładka legitymacji członkowskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie". legitymacja  »
1927-06-11

Legitymacja członkowska Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie". legitymacja  »
1927-06-11

Okładka legitymacji członkowskiej Stronnictwa Ludowego. legitymacja  »
1933-05-27

Legitymacja członkowska Stronnictwa Ludowego. legitymacja  »
1933-05-27

Legitymacja Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP wystawiona na nazwisko Mieczysław Tokarski. legitymacja  »
1933-06-01

Legitymacja kolejowa Mieczysława Tokarskiego. legitymacja  »
1937-03-02

Legitymacja kolejowa Ireny Tokarskiej. legitymacja  »
1937-03-19

Dowód Mieczysława Tokarskiego na prawo kierowania parowozem. legitymacja  »
1937-10-01

Patent oficerski Romualda Bonieckiego. postanowienie  »
1937-10-12

Patent oficerski Romualda Bonieckiego. postanowienie  »
1938-07-01

Legitymacja kolejowa Rozalii Bartosz. legitymacja  »
1938-09-22

Bescheinigung - Zaświadczenie Romualda Bonieckiego. zaświadczenie  »
1940-06-12

Geburtsurkunde Józefa Dziworskiego. poświadczenie obywatelstwa  »
1944-09-16

Geburtsurkunde Marii Tokarskiej. poświadczenie obywatelstwa  »
1944-09-18

Legitymacja Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP wystawiona na nazwisko Mieczysław Tokarski. legitymacja  »
1949-10-08

Dokument nadania ziemi Józefowi Dziworskiemu z 1951 roku. decyzja  »
1951-02-03

Zaświadczenie o pobycie Romualda Bonieckiego w obozie jenieckim . zaświadczenie  »
1980-09-18

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.